r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y GSM České Velenice – České Budějovice – Horní Dvořiště, PS 105 653 zast.Petříkov  Petříkov, Těšínov : veřejná vyhláška

výkres

2017-3831_(670471) – Oznámení zahájení územního řízení (veřejná vyhláška, únor 2017)

VV – oznámení spol.sednání o návhu změny č.1 ÚP Petříkov Zveřejněno od 20. 7. – 6. 9. 2016

Změna č. 1 ÚP Petříkov – TEXTOVÁ ČÁST

Změna č. 1 ÚP Petříkov – 1 Výkres základního členění území

Změna č. 1 ÚP Petříkov – 2a Hlavní výkres

Změna č. 1 ÚP Petříkov – 2b Hlavní výkres

Změna č. 1 ÚP Petříkov – 3a Koordinační výkres

Změna č. 1 ÚP Petříkov – 3b Koordinační výkres

Změna č. 1 ÚP Petříkov – 3c Koordinační výkres

Změna č. 1 ÚP Petříkov - 4 Výkres širších vztahů

územní plán – vyjadřování Oznámení o projednávání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Petříkov  (do 21.3. 2016)

Z1_Petříkov_Problémový_výkres – změna územního plánu

Vyhláška k zadání – změna územního plánu

Změna č.1 ÚP Petříkov- zadání k projednání – změna územního plánu

Volby do obecního zastupitelstva 2014

Obnovení obecního rybníka v obci Petříkov – oznámení o zahájení VŘ