Historie Těšínov

Těšínov

Součástí obce Petříkov je osada Těšínov. Dříve tomu bylo obráceně. Těšínov je také protáhlá vesnice bez typické jihočeské návsi, avšak na rozdíl od modernějšího domkářského Petříkova tvořená starými zemědělskými usedlostmi a chalupami, řídce postavenými převážně z jedné strany dříve důležité cesty vedoucí z Třeboně k Novým Hradům.

Těšínov býval samostatnou zemědělskou obcí, k níž patřily osady Nepomuk a Jiříkovo Údolí, později i Petříkov. Patřily k ní i čtyři mlýny, dnes jednoty (Řežab, Koudela, Sviták, Lospecen), na řece Stropnici. Protože v 16. století počet mlýnů (10 až 15 na 5 km řeky) v této oblasti překonal únosnou mez, zakázala rožmberská vrchnost v těšínovských mlýnech mlít. Další majitelé bývalých mlýnů se potom, až do padesátých let minulého století, poměrně úspěšně věnovali zemědělské činnosti.

Po roce 1948 Těšínov odolal kolektivizaci, JZD se zde nevytvořilo, rolníci buď dál soukromě hospodařili, nebo předali pozemky (nepříliš úrodné) státnímu statku, který si postavil objekty v sousedním Petříkově. V současnosti jsou všechny pozemky v  Těšínově obhospodařovány pouze několika soukromými zemědělci, kteří se zabývají pastvou skotu.

V Těšínově trvale žije okolo 60 obyvatel. Těšínov je nyní částí obce Petříkov, faru má od roku 1785 u kostela sv. Jakuba v Jílovicích.

Zdroj: Rozhledy 010