Změna územního plánu prosinec 2016

Veřejná vyhláška: obecní veřejná vyhláška

Dokumenty a výkresy v přílohách:

Opatření obecné povahy k veř.jednání

Vyhláška veřejné projednání návrhu

Změna č. 1 ÚP Petříkov – 1 – Výkres základního členění území

Změna č. 1 ÚP Petříkov – 2a – Hlavní výkres

Změna č. 1 ÚP Petříkov – 2b – Hlavní výkres

Změna č. 1 ÚP Petříkov – 3a – Koordinační výkres

Změna č. 1 ÚP Petříkov – 3b – Koordinační výkres

Změna č. 1 ÚP Petříkov – 3c – Koordinační výkres

Změna č. 1 ÚP Petříkov – 4 – Výkres širších vztahů

Změna č. 1 ÚP Petříkov – 5 – Výkres vyhodnocení předpokládaných záborů půdního fondu

OHLÉDNUTÍ ZA 26. ROČNÍKEM PETŘÍKOVSKÉHO TRIATLONU

Již po 26. se v Petříkově druhou srpnovou sobotu uskutečnil tradiční triatlon. Po několika velmi chladných dnech se umoudřilo i počasí a přilákalo k závodu celkem 68 závodníků. Z toho 18 dětí, 7 žen, 25 mužů, 4 tříčlenné štafety a 3 dvoukola. Takto hojná účast nás velice potěšila a všem závodníkům patří náš obdiv a velké díky.

Z hlediska organizace je triatlon nejnáročnější akcí, kterou v obci pořádáme, a tak jsme vždy rádi, když závod hladce proběhne a obejde se bez zranění. Děkujeme tedy všem, kteří jakýmkoliv způsobem přiloží ruku k dílu – od vytvoření plakátu, zajištění cen, sponzorské dary, přípravy tratě, přes odebírání jízdních kol, občerstvení, vyhlašování vítězů až po závěrečný úklid v sále… Jména lidí, kterým je potřeba poděkovat, by vytvořila celkem slušný seznam. Přesto nemohu alespoň dvě jména nezmínit – díky starostovi Luďkovi Bínovi, že celou akci podporuje a zastřešuje a obrovské díky patří i rodině Šlapáků, kteří se o nás bez přestávky profesionálně starají po celý den, celou noc až do bílého rána.

K samotnému závodu patří neodmyslitelně také taneční zábava. Celým večerem nás provázela naše oblíbená kapela Brusný kotouče a tančilo se opět až do rána. Kapela i všichni zúčastnění v sále předvedli skvělý výkon – hrálo se, zpívalo, tančilo i popíjelo na 100% a na samotných účastnících triatlonu jakoby se ani nepodepsala únava z odběhnutého závodu. V den triatlonu jedou zkrátka všichni na plný plyn.

Těšíme se na 27. ročník, kdy po letošní účasti štafet již oficiálně zavedeme ke speciální kategorii Dvoukolo také kategorii Štafeta. Budeme rádi za Vaše komentáře, návrhy a nápady zde pod článkem a nezapomeňte si zaznamenat do kalendáře: 12. 8. 2017 PETŘÍKOVSKÝ TRIATLON!

Za pořadatele Pavla Tomandlová

Petříkovský triatlon

13. srpna 2016 zveme všechny na další ročník

PETŘÍKOVSKÉHO TRIATLONU.

Start dětí ve 12 hod, Start dospělých ve 13 hod.

P1150222

Večer od 20 hod bude v sále zábava, hrají Brusný kotouče.

Pozvání

Srdečně zveme na Hasičský ples, který se koná v petříkovském sále 16. ledna 2015.

1916638_1314772871882388_618060774690583775_n

Zároveň zveme i na Masopust, který bude 5. – 9. února 2015.

12541006_1314773095215699_3057526407607988039_n

Kotlíkové dotace

Dne 18. 12. 2015 byla vyhlášena 1. výzva v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Snižování emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji.“ Zájemci  o výměnu zastaralého kotle na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech z celého Jihočeského kraje si tedy již mohou stáhnout na webových stránkách Jihočeského kraje http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/ v záložce Výzvy veškeré dokumenty potřebné k podání žádosti (formulář žádosti, návod k vyplnění žádosti, přílohy, pravidla dotačního programu atd.) a začít s její přípravou.

image001

Příjem žádostí (nejprve odeslání elektronické žádosti s následným doručením podepsané papírové žádosti) bude zahájen 18. 1. 2016 a poběží do 31. 3. 2016 do 14 hod.

Veškeré informace naleznete na webových stránkách http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/, kde jsou uvedeny i kontakty na pracovníky, kteří budou mít administraci žádostí na starost  a kteří zodpoví případné dotazy týkající se podání žádosti.